Da har vi byggegjerder til leie!! Sikre arbeidsplassen din. Pass på at uvedkommende ikke kommer inn der du jobber