Henta hjem et stort lass stillas som har blitt stående i Grebbestad pga corona. Men nå måtte det hjem.