Kjører ut mye stillase om dagen. Skal du ha stillase